Wie resultaten wil bereiken, moet sturen op gedrag.

Als je focust op resultaat zul je nooit veranderen, als je focust op verandering zul je resultaat zien

Eva2 voor cultuuraudits …

.. is de specialist als het gaat om het auditen van gedrag en cultuur. We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en er veel wordt gevraagd van organisaties. Dit stelt hoge eisen aan het gedrag van de medewerkers. Een gedragsaudit maakt zichtbaar hoe de organisatie functioneert en legt pijnplekken bloot. Door gedrag en cultuur een terugkerend onderwerp te maken van de interne audit, krijg je eindelijk zicht op de echte root cause van succes of falen.

Wie zijn we?

Eva van Wijngaarden vormt de basis.
Met haar brede kennis vanuit de
gedragswetenschappen, maar ook filosofie,
economie en journalistiek, weet zij de
juiste diepgang aan te brengen in de
cultuuraudit. Het liefste werkt zij daarbij
intensief samen met mensen uit de
organisatie zodat er on-the-job aan
kennisoverdracht kan worden gedaan. Want van kennis delen wordt iedereen wijzer.

Wat doen we?

We voeren gedrags- en cultuuraudits uit.
Zo geven we organisaties een spiegel
op het eigen gedrag en dit is hoog tijd.
Zoals Einstein zei “Waanzin is steeds
opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende
uitkomsten verwachten.”
Wie echt verandering wil
zien, moet dan ook naar het gedrag
van de mensen willen kijken. Een gedrags- of cultuuraudit is daarbij een onmisbaar instrument.

Hoe doen we dat?

Een gedrags- of cultuuraudit begint met een
goede uitvraag van de klant. Wat wil je weten,  waarom en met welke diepgang?
Op basis daarvan volgt er een onderzoeksvoorstel waarbij gekozen wordt uit een kwalitatieve
aanpak – waarbij er veel veldonderzoek wordt
gedaan en interviews worden afgenomen – of een
kwantitatieve aanpak waarbij een survey breed
wordt uitgezet in de organisatie. Het ideale onderzoek is een combinatie van beide onderzoeksvormen.

Wie zijn we?

Eva van Wijngaarden vormt de basis.
Met haar brede kennis vanuit de
gedragswetenschappen, maar ook filosofie,
economie en journalistiek, weet zij de
juiste diepgang aan te brengen in de
cultuuraudit. Het liefste werkt zij daarbij
intensief samen met mensen uit de
organisatie zodat er on-the-job aan
kennisoverdracht kan worden gedaan.

Want van kennis delen wordt iedereen wijzer.

Wat doen we?

We voeren gedrags- en cultuuraudits uit.
Zo geven we organisaties een spiegel
op het eigen gedrag en dit is hoog tijd.
Zoals Einstein zei “Waanzin is steeds
opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende
uitkomsten verwachten.”
Wie echt verandering wil
zien, moet dan ook naar het gedrag
van de mensen willen kijken.

Een gedrags- of cultuuraudit is
daarbij een onmisbaar instrument.

Hoe doen we dat?

Een gedrags- of cultuuraudit begint met een
goede uitvraag van de klant.
Wat wil je weten,  waarom en met welke diepgang?
Op basis daarvan volgt er een onderzoeksvoorstel waarbij gekozen wordt uit een kwalitatieve
aanpak – waarbij er veel veldonderzoek wordt
gedaan en interviews worden afgenomen – of een
kwantitatieve aanpak waarbij een survey breed
wordt uitgezet in de organisatie.
Het ideale onderzoek is een combinatie van beide onderzoeksvormen.

waarom een audit van cultuur of gedrag?

Het huidige auditframework heeft al een zekere volwassenheid bereikt maar toch ervaar je dat je te vaak problemen signaleert die je in voorgaande jaren ook hebt benoemd… Je legt in de audit problemen bloot maar blijft worstelen met het scherp benoemen van de root cause. Je weet dat het in het gedrag van de mensen zit, maar hoe geef je daar goed woorden aan… De buitenwereld is veranderd, er wordt nieuw gedrag gevraagd van de mensen, maar hoe kan je als internal audit deze gedragsverandering goed volgen en rapporteren over de voortgang richting het bestuur…

Klinkt dit bekend? Dan ben je toe aan een cultuuraudit.

Eva werkt(e) onder meer voor de volgende klanten