Wie als internal auditor op zoek wil naar de root cause van zijn of haar bevindingen, die moet op zoek naar het echte verhaal. Welke bewuste of onbewuste overwegingen maakt een medewerker die maken dat hij doet wat hij doet. Een mooi voorbeeld uit de praktijk hoorde ik van een sales medewerker bij een organisatie die onder flinke druk stond van de toezichthouder. “De klant vraagt er wel om, maar als ik dit product verkoop, dan weet ik zeker dat het dossier ‘getrokken wordt’ door de internal accountant.” Dus verkocht hij het product liever niet.