Drie kikkers zitten op een tak, zegt de ene kikker tegen de anderen: “Let op, ik spring er af!”. Hoeveel kikkers zitten er nog op de tak?

Het juiste antwoord is 3. Dit simpele grapje is een mooie illustratie van de kloof die we te vaak ervaren tussen wat we zeggen en wat er daadwerkelijk gebeurd. In een gedragsaudit is dit precies een van de aspecten die wordt blootgelegd. Door goed desk research waarbij jaarplannen, strategische visies en al die andere prachtige tussen te bekijken en te vergelijken met het daadwerkelijke gedrag op de vloer, ontstaat een scherp beeld tussen ambitie en realiteit.

De plaatje is niet altijd mooi, maar wel nodig om onder ogen te komen. Dat is de enige manier om de kloof tussen woorden en daden te gaan beslechten.