Als je meer grip wil krijgen op gedrag in de organisatie, verdiep je dan in wat mensen echt drijft. Door gedrag een vast onderdeel te maken van de audit, schijn je licht op de root cause van je bevindingen. Alleen zo worden patronen doorbroken, problemen opgelost en kansen gepakt. Wil je weten hoe? Bel gerust eens op.