Cultuuraudit: ‘If not now, when?’

Gedrag en cultuur opnemen in de audit?

Cultuur en gedragsaudits zijn een onmisbare bron van informatie voor het topmanagement van elke organisatie. Plannen genoeg, aan visie geen gebrek, maar zodra het op daden aankomt, blijkt de werkelijkheid weerbarstig.

Het auditen van gedrag helpt om te zien en te begrijpen welke tegenkrachten er spelen in een organisatie. De stap van inzicht naar actie wordt daarmee een stuk eenvoudiger.

Om gedrag goed te kunnen doorgronden combineert Eva van Wijngaarden kennis uit de gedragswetenschappen en de filosofie met kennis van interview en onderzoekstechnieken en bedrijfskundige kennis. Daarnaast beschikt zij over 20 jaar werkervaring in profit en non profit.

Het schema

Waarom

Het huidige auditframework heeft een zekere volwassenheid bereikt, toch signaleer je jaar in jaar uit hetzelfde… Je legt in de audit problemen bloot maar blijft worstelen met de root cause… De wereld is veranderd, er wordt nieuw gedrag gevraagd van de mensen, hoe kan je als internal audit deze gedragsverandering goed volgen en rapporteren richting het bestuur… Om al deze redenen is het zinvol cultuur en gedrag te auditen.

Audit van gedrag of cultuur

Met een gedragsaudit licht je één specifiek gedragsaspect uit, bijvoorbeeld klantgerichtheid of risico-bereidheid. Je onderzoekt hoe een dergelijk gedragsaspect tot uitdrukking komt in de organisatie. Met een cultuuraudit onderzoek je de onderlinge samenhang tussen een set cultuurwaarden.

De vorm

Bij kwalitatief onderzoek vormen interviews en veldwerk de ruggengraat van het onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek vormt een breed uitgezette survey de basis. Het ideale onderzoek is een mengvorm van beide onderzoeksmethoden om zo reikwijdte met diepgang te combineren.

De inhoud

Bij het onderzoeken van gedrag en cultuur wordt o.a. gewerkt met de beheersfactoren van Muel Kaptein zoals voorbeeldgedrag, handhaving, en uitvoerbaarheid. Een ander onderwerp van onderzoek is de relatie tussen de buiten- en binnenwereld. Vinden signalen van de buitenwereld hun weg naar de medewerkers en wordt daar passend op gereageerd?

Werkwijze

De klantvraag is leidend, de klant stelt de kaders wat moet worden onderzocht en waarom. Eva van Wijngaarden zet haar expertise in om een passende onderzoeksmethode op te zetten. Hierbij werkt zij intensief samen met medewerkers uit de organisatie om zo kennis en kunde over te dragen.

Het eindproduct

Het eindproduct is een spiegel voor de organisatie waarin het huidige gedrag wordt weergegeven.
Dit betreft of een bepaald gedragsaspect in het bijzonder of de organisatiecultuur in de volle breedte. Deze spiegel kan als eenmalig product worden opgeleverd of zo worden opgezet dat hij periodiek kan worden uitgevoerd zodat de organisatie een goed beeld krijgt van de ontwikkelingen.