Training De Psychologie van Macht en Invloed

Wilt u als financial effectief zijn? Dan is het nodig om de formele en de informele hiërarchie te (her)kennen. Om te leren hoe je omgaat met macht. In een politiek gedreven organisatie manifesteert de kracht van de informele hiërarchie zich des te meer. Deze training is er op gericht om u praktische inzichten en handvatten aan te reiken waarmee u de informele routing in kaart kunt brengen en ‘het spel’ leert te doorgronden. Het hoe lopen de hazen. En het waarom. Deze organisatie sensitiviteit helpt u bij het effectief acteren binnen uw eigen organisatie.

Doelstelling

Na afloop kunt u de informele organogram schetsen en heeft u de tools om het krachtenveld te doorgronden en te veranderen. U heeft een eerste verkenning gemaakt van het krachtenveld waarbinnen u zelf werkzaam bent. Deze analyse helpt u uw eigen effectiviteit te vergroten.

Inhoud

Sociale relaties en bijbehorende spelregels: de workshop begint met een verkenning van de diverse typen relaties die mensen met elkaar hebben en de impliciete gedragsregels en taboes die daarbij horen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen autoriteit en collegialiteit en hoe komt dat tot uitdrukking in het gedrag van de mensen? En wat is het verschil tussen de in-group en de out-group en welke spelregels horen daarbij? De geduide verschillen zullen u helpen om uw eigen intuïties te staven en daar woorden aan te geven.

De eigen sociale structuur ontleed: we duiken dieper in de eigen organisatie. U gaat aan de hand van praktische werkvormen het sociaal organogram waarin u zich begeeft in kaart brengen. Dit sociaal organogram wordt expliciet afgestemd op een concreet vraagstuk waar u inzicht in wil verkrijgen. Elk dossier heeft immers zijn eigen sociale en politieke dynamiek. De toegepaste werkwijze kunt u in een later stadium zelfstandig toepassen op andere dossiers.

Praktische zaken

  • 1daags programma
  • Per training 6 – 24 deelnemers
  • Locatie in overleg

‘Ik heb Eva als een zeer enthousiaste trainer ervaren, die aansprekend kon vertellen, maar ook de deelnemers op een heel prettige manier kon uitnodigen hun ervaringen of worstelingen te delen met de groep.

De combinatie van bevlogenheid en rust in de manier van presenteren, maakt Eva een uitzonderlijk prettige docent.’

Deelnemer training december 2017