Training De Psychologie van Risicomanagement

Menselijke oordeelvorming is de sleutel tot succes en tegelijkertijd de basis voor falen. Of het nu gaat om investeringsselectie, afwaarderingen, management van complexe projecten, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten: telkens ligt menselijk oordeelsvermogen ten grondslag aan succes of falen. Zie hier de relevantie van psychologie voor goed risicomanagement. De brug tussen risicomanagement op papier en praktijk wordt geslagen door goed inzicht in het gedrag van mensen. Die brug wordt geslagen tijdens deze training

Er is steeds meer aandacht voor gedrag in organisaties. De harde realiteit van de ‘zachte’ gedragsaspecten is de afgelopen jaren op soms pijnlijke wijze zichtbaar geworden. Door je te bekwamen in de psychologische aspecten die een rol spelen bij risicomanagement kan je het verschil maken tussen regels en realiteit. Dit verschil heeft momenteel ook strategische waarde aangezien vele organisaties worstelen met dit thema. Wie als eerste stappen weet te zetten, kan dan ook een belangrijk voordeel creëren.

De psychologie van risicomanagement is een praktische toepassing van recente gedragswetenschappelijke kennis en levert een zinvolle aanvulling op beleid, procedures en systemen op het gebied van risicomanagement.

Doelstelling

U wordt zich bewust van psychologische valkuilen bij het omgaan met risico’s en kansen in uw praktijk. Deze kennis scherpt uw kritisch vermogen aan. Het helpt u de effecten van ingebakken menselijke dwalingen in oordelen en keuzes te signaleren, te vermijden of te corrigeren. Voor alle valkuilen die op de loer liggen, reiken we tevens effectieve maatregelen aan. Daarnaast reiken wij handvatten aan om het goede gesprek te voeren over risico’s met uw stakeholder(s) of klant.

Inhoud

  • Optimisme: over ingebakken optimisme en de effecten op ondernemen, plannen en budgetteren.
  • Prospect theory: over de psychologie van winst en verlies en de consequenties voor risicobeleid.
  • Framing: hoe de wijze waarop zaken worden gepresenteerd (de vorm) onze oordelen over de inhoud vertekent.
  • Begrensd bewustzijn: hoe we beperkt informatie tot ons nemen en daarmee het grotere geheel onvoldoende overzien.
  • Ranking: de invloed van sociale relaties op het beoordelingsvermogen.
  • Gespreksvaardigheid: hoe voer je dit lastige gesprek met de betrokken stakeholder(s) of klant?

Praktische zaken

  • 1daags programma
  • Per training 6 – 20 deelnemers
  • Locatie in overleg

‘Eva is an experienced teacher and an inspiring person. I had the pleasure of attending this course. What struck me most was how well Eva managed to balance seriousness, humor and in-depth knowledge of, and experience with, this subject. It was a great combination of theory and every day practice (with examples we all recognize), and has proven valuable in my daily business and private life. I highly recommend Eva.’

CFO Bart Koops