Training De Psychologie van Samenwerken

Echte successen realiseer je samen met anderen. Om als organisatie stappen voorwaarts te kunnen zetten, is het dan ook van groot belang om goed te kunnen samenwerken. Deze dag is er op gericht om u als handvatten aan te reiken waarmee u zicht krijgt op de psychologie van samenwerken.

Doelstelling

Na afloop van de training bent u zich bewust van de verschillende factoren die een goede samenwerking bevorderen dan wel in de weg zitten. U bent in staat knelpunten te signaleren en daar een positief antwoord tegenover te stellen. Tevens bent u in staat een quick scan uit te voeren die gebruikt kan worden voor nulmetingen en tussentijdse rapportages om zo de voortgang op de samenwerking goed te kunnen monitoren.

Inhoud

De training start met een simulatie die haarfijn blootlegt wat de essentie is van samenwerken. Deze simulatie vormt samen met de ‘Viral Change’ benadering van Leandro Herrero de ruggengraat van de dag. De dag wordt als volgt opgebouwd

Stap 1: Ervaren wat samenwerken is
We starten de dag met een samenwerkingssimulatie die het natuurlijke gedrag van mensen bloot legt. De simulatie is er een om nooit meer te vergeten.

Stap 2: De onderliggende psychologie
Aan de hand van de simulatie verkennen we de onderliggende psychologie die zich manifesteert zodra mensen gaan samenwerken. Wat werkt wel, wat werkt niet en waarom?

Stap 3: Samenwerken tijdens veranderingen
De samenwerkingsprincipes komen extra onder druk te staan tijdens grote veranderopgaven. De Viral Change principes van Leandro Herrero bieden extra aanknopingspunten om het gewenste gedrag te stimuleren en te versterken.

Stap 4: Het maken van een quick scan
Natuurlijk wilt u ook helder kunnen rapporteren over wat u waarneemt. We sluiten de dag dan ook af met enkele praktische aanbevelingen voor het maken van een quick scan waarmee u kunt rapporteren over de stand van zaken op het gebied van de onderlinge samenwerking.

Praktische zaken

  • 1daags programma
  • Per training 8 – 20 deelnemers
  • Locatie in overleg
‘Ik ben nog steeds onder de indruk van de verrassende dag van gisteren. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen.’

Directeur verzekeringsmaatschappij